Η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου αναλαμβάνουν, την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου συναδέλφων και (ελπίζουν) δικτύων συνεργασίας με τους γονείς, με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας με στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων πρόληψης και προαγωγής της Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αρχίζουμε σήμερα τον δημόσιο διάλογο, από την στήλη της ΕΛΜΕ για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των συναφών προβλημάτων. Χρήσιμες ιστοσελίδες για τα σημερινά μας κείμενα: www.olme.gr, www.0-18.gr, Συνήγορος του Παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.