Στην τελευταία θέση της ΕΕ των «15» κατατάσσεται η Ελλάδα στις δημόσιες δαπάνες για την ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ ακόμη και μεταξύ των 27 κρατών-μελών, η χώρα μας παραμένει ουραγός, αφού βρίσκεται στην 24η θέση, δαπανώντας για προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας μόλις το 0,512% του ΑΕΠ.

Ο μέσος όρος των αντίστοιχων δαπανών για τα κράτη μέλη της ΕΕ των «15» είναι τέσσερις φορές υψηλότερος και βρίσκεται στο 2,2% του ΑΕΠ, όπως προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου επίτροπου Χ.Αλμούνια σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Από τον συνημμένο πίνακα που απέστειλε ο κ. Αλμούνια και παρουσιάζει τις δαπάνες για την πολιτική της αγοράς εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ προκύπτει ότι:

Στις δαπάνες «οι οποίες καλύπτουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης ad hoc και πιο τυποποιημένα προγράμματα εξατομικευμένης βοήθειας για αιτούντες εργασία, καθώς και όλες τις άλλες δραστηριότητες των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης», η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των 27 κρατών μελών με μόλις 0,012% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την ΕΕ των «15» είναι 0,24%.

Στα μέτρα τα «οποία καλύπτουν στοχευόμενα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την εκ περιτροπής απασχόληση και τον επιμερισμό της θέσης εργασίας, τα κίνητρα για την απασχόληση, την επιδοτούμενη απασχόληση και την αποκατάσταση, την άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τα κίνητρα για τη σύσταση επιχειρήσεων», η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία μετά την Εσθονία θέση με μόλις 0,061% του ΑΕΠ.

Στο σύνολο των δημοσιών δαπανών για την ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης, η Ελλάδα δαπανά το 0,512% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ των «15» βρίσκεται στο 2,2% του ΑΕΠ

Από την απάντηση του επιτρόπου προκύπτει επίσης, ότι το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών συγχρηματοδοτουμένων δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης είναι 73,3% σε εθνικό επίπεδο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης) και 91% σε περιφερειακό επίπεδο (δραστηριότητες κατάρτισης των ΠΕΠ).

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

«Αφιερώνουμε τα στοιχεία-κόλαφο της Κομισιόν στους κ.κ. Καραμανλή, Aλογοσκούφη και Πετραλιά. Καθρεφτίζουν την αδιαφορία τους για την καταπολέμηση της ανεργίας και θρυμματίζουν την φιλολογία για το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο της κυβερνητικής πολιτικής. Σκοπεύουν να αλλάξει κάτι στο ΕΣΠA 2007-2008 που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει; Οι άνεργοι περιμένουν απάντηση, στοιχεία και κυρίως ενέργειες».