Θετικοί είναι όλοι οι οικονομικοί δείκτες της Aegean Airlines, τόσο σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση όσο και την κερδοφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρία, οι πωλήσεις το 2007 ανήλθαν σε 482,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20%.

Οπως επισημαίνει η εταιρία, η βελτίωση της κερδοφορίας σημειώθηκε παρά τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικράτησαν στις αγορές της Δυτικές Ευρώπης, καθώς και την αρνητική επίπτωση στο κόστος από τη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε 44,6 εκ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 35,8 εκ.ευρώ, κατά 39% υψηλότερα σε σχέση με το 2006.

Σύμφωνα με την εταιρία, σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην βελτίωση της κερδοφορίας ήταν η βελτίωση του μέσου αριθμού επιβατών ανά πτήση, καθώς και η μείωση του κόστους διανομής λόγω των αυξημένων πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρίας, η Aegean Airlines μετέφερε το 2007 5,2 εκ. επιβάτες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 18%. Από αυτούς, τα 3,4 εκ. επιβάτες ήταν στο δίκτυο εσωτερικού, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2006 και 1,9 εκ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το 2006.

Το 2007 η εταιρία ξεκίνησε το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010. Στο πλαίσιο αυτό έχει παραγγείλει 27 αεροσκάφη Airbus Α320 και Α321. Ήδη έχουν παραληφθεί πέντε αεροσκάφη, ενώ μέσα στο 2008 θα παραληφθούν άλλα οκτώ.