Νέα τροπή στο Ασφαλιστικό και στο σχετικό νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου δίνει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της εξίσωσης -προς τα πάνω- των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.

Αφορμή για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το σχέδιο νόμου για την ένταξη περίπου 20.000 εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με την συμπλήρωση του 58ου έτους για τους άνδρες και του 53ου για τις γυναίκες. Το ν/σ στάλθηκε για γνωμοδότηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο στην πρώτη ειδική συνεδρίαση της Ολομελείας του (24/1/2008) αποφάνθηκε (με εισηγητή τον Διονύση Λασκαράτο) ότι:

«Η διατήρηση του διαφορετικού ορίου ηλικίας για τους άνδρες και τις γυναίκες ενδέχεται εν όψει των κρατουσών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, της συνταγματικής απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου (άρθρα 4 και 116 του Συντάγματος) και των σχετικών οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (βλ. και οδηγία 2006/54/Ε.Κ. της 5ης Ιουλίου 2006, αριθ. 1,5 και 23), να δημιουργήσει θέμα ανισότητας το οποίο μπορεί να αποφευχθεί με τη θέσπιση κοινού ορίου ηλικίας».Τι ισχύει σήμερα

Σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρώ-γυναικών, σήμερα ισχύουν τα εξής:

• Δημόσιο: Από 5 μέχρι και 17 χρόνια νωρίτερα από τους άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη οι γυναίκες που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

• ΙΚΑ: 5 έως 10 χρόνια νωρίτερα από τους άνδρες βγαίνουν στη σύνταξη οι γυναίκες, που καλύπτονται από τον μεγαλύτερο φορέα της χώρας. Ειδικό καθεστώς ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων, οι οποίες με 18,3 έτη ασφάλισης μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 55 ή μειωμένη στα 50.