Πανεπιστημιακοί, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας και οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας απεργούν σήμερα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση γιατί με το νόμο για την έρευνα που προωθεί στη Βουλή, μετατρέπει την έρευνα από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα.

Οπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Δ.Σ. των συνεργαζόμενων συνδικαλιστικών φορέων ΠΟΣΔΕΠ, ΠΟΕΕΚΙ, ΙΓΜΕ και ΓΓΕΤ, ο προς ψήφιση νόμος, συνέχεια του Ν. 2119/01 που θεσμοθετούσε την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ, ενταγμένος στο πλαίσιο της συνόδου της Λισσαβόνας, υπαγάγει την έρευνα στις δυνάμεις της αγοράς, θεσμοθετώντας την συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρηματιών στο σύνολο της δομής της διεξαγωγής της έρευνας.

Σε μια περίοδο που τα κέρδη των επιχειρηματιών αυξάνουν κατακόρυφα και οι κοινωνικές κατακτήσεις του λαού μας συρρικνώνονται, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αυξάνει το εξευτελιστικό ποσοστό του 0,55% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί στην έρευνα αλλά σκοπεύει να αυξήσει την επιχορήγηση του ιδιωτικού τομέα, παράλληλα με την μείωση των δικαιωμάτων των ερευνητών και του προσωπικού που ασχολείται με την έρευνα.