Τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου πάρκου έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων, προβλέπει μεταξύ άλλων η πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ για την αξιοποίηση της πρώην Βάσης των Γουρνών. Με την πρόταση, συμφωνεί και ο δήμος Γουρνών που συνεργάστηκε για την σύνταξη της.

Το κείμενο της πρότασης, έχει κατατεθεί στη Νομαρχία και αριθμεί πάνω από 40 σελίδες καθώς γίνεται λεπτομερής περιγραφή των προτεινόμενων έργων , των σκοπών που θα εξυπηρετούν , του εξοπλισμού , των ερευνητικών δράσεων και των μορφών ψυχαγωγίας που θα προσφέρουν.

Συνολικά, προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας αλλά και στο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποβρύχιο πάρκο ,θα είναι σε βάθος 20 μέτρων με τεχνητούς υφάλους, θα βρίσκεται υπό προστασία και θα είναι επισκέψιμο σε όσους ενδιαφέρονται να παρατηρήσουν τη θαλάσσια ζωή. Ήδη η περιοχή του πάρκου έχει χωροθετηθεί με την άδεια της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου που έχει την «κυριότητα» και στην θαλάσσια περιοχή.

Μια άλλη δραστηριότητα θα αναπτυχθεί στη στεριά και θα είναι ο «Θαλασσοτεχνόκοσμος» , ένας συνδυασμός της προχωρημένης έρευνας με την εκλαίκευση της, που θα είναι παράλληλα θέαμα για το κοινό. ΤΟ μεγάλο «ατού» θα είναι μια δεξαμενή 3000 κυβικών δηλαδή τριπλάσια από το Ενυδρείο, όπου οι επιστήμονες θα μελετούν τη συμπεριφορά των ψαριών. Στην εγκατάσταση θα ανήκουν και άλλες μικρότερες δεξαμενές.

Η πρόταση προβλέπει ακόμα τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Βιοποικιλότητας και Γονιδιωματικής.

Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη των δράσεων ανέρχεται σε 33-35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές.

«Ο Θαλασσόκοσμος θέλουμε να είναι, ταυτόχρονα, ο μάρτυρας του γάμου της ιστορίας των Ελλήνων με την Μεσόγειο, η αντανάκλαση της δυναμικής των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η επιστημονική και τεχνολογική βιτρίνα της θαλάσσιας έρευνας, δηλαδή το μέλλον των σχέσεων του ανθρώπου με την θάλασσα.

Θέλουμε τον Θαλασσόκοσμο να τον καθιερώσουμε σαν ένα πόλο διάχυσης και προβολής της θαλάσσιας γνώσης, πρωτοποριακό στη Ευρώπη, μοναδικό στην Α. Μεσόγειο, καταλύτη δημιουργίας πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην ανάπτυξη, κυρίαρχη επιλογή προορισμού του επισκέπτη της Κρήτης. Ο Θαλασσόκοσμος οφείλει να είναι παράγοντας για την επιλογή της Κρήτης ως προορισμό. Πιο πολύ σήμερα, από ποτέ, είμαστε σίγουροι ότι το όραμα αξίζει, ότι ξέρουμε και μπορούμε να το υλοποιήσουμε, ότι όντως θα το ολοκληρώσουμε.» αναφέρεται στην εισαγωγή της πρότασης του ΕΛΚΕΘΕ.