«Οι ελαιοπαραγωγοί ζουν σε μία ελεύθερη αγορά και διαπραγματεύονται ανεμπόδιστα τις τιμές του προϊόντος τους»!! Τάδε έφη ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου, για την πτώση των τιμών παραγωγού του ελαιόλαδου σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγούς και την ανάγκη να ελεγχθεί η αγορά.

Σαν να ζει σε άλλο…πλανήτη, ο κ. Βλάχος έβαλε την υπογραφή του σε κείμενο στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «στην ελληνική αγορά ελαιόλαδου, όπου υφίσταται ελευθερία τιμών, ο ελαιοπαραγωγός διαπραγματεύεται ανεμπόδιστα τις τιμές πώλησης της παραγωγής του, στους αγοραστές, με στόχο βέβαια την επίτευξη των πλέον ικανοποιητικών για αυτόν τιμών»

Για να αιτιολογήσει την απόκλιση μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή ο κ Βλάχος λέει ότι «από το επίπεδο του ελαιοπαραγωγού και μέχρι τον τελικό καταναλωτή, μεσολαβούν αλλεπάλληλοι κοστολογικοί παράγοντες που εξ αντικειμένου δεν μπορούν να παραγνωρισθούν, μερικούς από τους οποίους ενδεικτικά παραθέτουμε κατωτέρω:

-Τιμή κτήσης προϊόντος από την πρωτογενή παραγωγή, έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης για το τυποποιητήριο, λειτουργικά έξοδα εργοστασίου (εργατικά, έξοδα διοίκησης, δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού, εισφορές, αποσβέσεις κ.λ.π.), δίκτυα διανομής, καθαρό κέρδη εργοστασίου, μικτά κέρδη χονδρεμπόρων, μεταφορικά και εκφορτωτικά εμπορίου, μικτά κέρδη λιανοπωλητή κ.λ.π. καθώς και ο ΦΠΑ».