Η Παγκρήτια Τράπεζα, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παρατείνει την περίοδο εγγραφών για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά διενεργείται με τη διάθεση μερίδων στην τιμή των 130 ευρώ σε παλαιά και νέα μέλη και με τη διάθεση μιας συνεταιριστικής μερίδας στην προνομιακή τιμή των 89 ευρώ για κάθε πέντε μερίδες που κατέχει ή θα αποκτήσει κάθε συνέταιρος στο διάστημα που αυτή διαρκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και να απευθύνονται για τη συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής τους, σε οποιοδήποτε από τα 52 καταστήματα του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας.