Ενα ολοκληρωμένο σχέδιο με έργα-παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να λύσουν οριστικά το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων στην Κρήτη, έχει ο ΕΣΔΑΚ που για πρώτη φορά, από την ίδρυσή του, παρουσιάζει τεχνικό πρόγραμμα έργων!

Το πρόγραμμα έργων του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, περιλαμβάνει έργα συνολικών πιστώσεων για το 2008 που ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια ευρώ, μελέτες ύψους 59.000 ευρώ, προμήθειες 1,5 εκατ. ευρώ κλπ.

Στα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι:

• Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου

• Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου

• Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Ηρακλείου (Χερσονήσου, “Ν. Καζαντζάκη”, Βιάννου)

• Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Λασιθίου (Αγ. Νικολάου, Σητείας)

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν. Ηρακλείου και Ν. Ρεθύμνου

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν. Ηρακλείου

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν. Λασιθίου.

Στις μελέτες που θα γίνουν αφορούν στην μεταφορά του δήμου Λεύκης στο ΧΥΤΑ Σητείας, το μπιζνες-πλαν του ΕΣΔΑΚ, τις μελέτες για την επέκταση του ΧΥΤΑ Βιάννου ή χωροθέτηση νέου, την χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Μεσαράς.

Επίσης, ο ΕΣΔΑΚ θα δαπανήσει 1,5 εκατ. ευρώ για τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηρακλείου και Ιεράπετρας.

“Προχωράμε μπροστά από τη θεωρία στην πράξη με ένα πλέγμα έργων και μελετών που οδηγούν σταδιακά την Κρήτη με βήματα σταθερά και ασφαλή προς ένα ορθολογικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων”, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και δήμαρχος Ηρακλείου Ι. Κουράκης.

Για τον ΕΣΔΑΚ βέβαια θα υπάρξουν και άλλες δράσεις που συνάδουν στη διαλογή στην πηγή και επομένως στην ανάκτηση πρώτων υλών με διάφορες μεθόδους.

Βασικό καθήκον και βασική αρχή, τονίζουν, του ΕΣΔΑΚ είναι η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και γι’ αυτό το λόγο το πρόγραμμα θα παρακολουθείται συνεχώς από ειδικούς, ενώ θα μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ΕΣΔΑΚ ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης.

Βεβαίως βασικός μοχλός της υλοποίησης του σχεδιασμού, είναι η κατασκευή και λειτουργία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων.

Για την ωρίμανση του έργου αυτού ήδη εκπονείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης σχετική μελέτη προκαταρκτικής επιλογής κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης Μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, θα εκπονηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ με χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”, θα προσληφθεί σύμβουλος που θα προετοιμάσει τη διαδικασία προκήρυξης του έργου με τη μέθοδο που θα αποφασιστεί.ΕξαιρέσειςΣτο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουν περιληφθεί έργα για τα οποία έχουν γίνει ενέργειες, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έγκριση χρηματοδότησής τους:

- Οι μελέτες ωρίμανσης των τριών μονάδων επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων όπως αυτές προβλέπονται στον περιφερειακό σχεδιασμό, στις περιοχές: Μεσαράς, Ιεράπετρας και Κοντούρα (Χανιά).

- Η μελέτη αποκατάστασης του ΧΔΑ Ιεράπετρας

- Οι ΜΠΕ και οι τεχνικές μελέτες-τεύχη δημοπράτησης για τους ΧΥΤΑ της ενότητας Μεσαράς και Βιάννου.

- Τα έργα που προβλέπονται ως εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο “Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤΑ Ν. Λασιθίου (Αγ. Νικολάου, Σητείας)”.

- Περιβαλλοντικές μελέτες ΠΠΕ και ΜΠΕ για την κεντρική Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό (έπονται των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης).

Επίσης το έργο “Εργο περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρου, διάθεσης απορριμμάτων των Πέρα Γαλήνων” υλοποιείται από τον ΕΣΔΑΚ αλλά οι πληρωμές του γίνονται από το δήμο Ηρακλείου (οπότε έχει εγγραφεί στο δικό του τεχνικό πρόγραμμα).