Αυξήσεις σοκ που φθάνουν έως και το πενταπλάσιο του πληθωρισμού, ενέκρινε τελικά χθες το υπουργείο Ανάπτυξης για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος με ισχύ μάλιστα από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Η αύξηση ωστόσο είναι μηδενική για οικιακά τιμολόγια με μονοφασική παροχή και κατανάλωση μέχρι 800 κιλοβατώρες (kwh), 6% για καταναλώσεις από 801 έως 2.000 kwh και 8% για καταναλώσεις άνω των 2.000 kwh. Επίσης στη νέα υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι από 1η Ιουλίου 2008, θα ισχύσει μεσοσταθμική αύξηση κατά 7%.