Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΠΑΣΚΕ στις εκλογές για τα όργανα της ΑΔΕΔΥ, κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του 33ου Συνεδρίου. Η ΠΑΣΚΕ είχε απώλειες, ενώ άνοδο κατέγραψε η ΔΑΚΕ.

Συγκεκριμένα, στις εκλογές για το Γενικό Συμβούλιο της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

- ΠΑΣΚΕ: 36 έδρες από 41 έδρες που είχε στο προηγούμενο συμβούλιο

- ΔΑΚΕ: 28 έδρες από 23

- ΕΣΑΚ: 9 έδρες από 10

- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 8 έδρες από 8

- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 4 έδρες από 3.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστών, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αναμένεται να προκύψει ο εξής συσχετισμός: ΠΑΣΚΕ 7 έδρες, ΔΑΚΕ 6 έδρες, ΕΣΑΚ 2 έδρες, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 έδρες.