Τα ονόματα 2.650 νεοδιοριζόμενων Νηπιαγωγών και Δασκάλων ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για 500 Νηπιαγωγούς και 2.150 Δασκάλους.

Όσον αφορά στους Νηπιαγωγούς, στους νεοδιοριζόμενους περιλαμβάνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, αφού οι διοριστέοι του κλάδου από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις για μόνιμο διορισμό μετά την οριστικοποίηση των πινάκων από το ΑΣΕΠ.

Στον αριθμό των νεοδιοριζόμενων Δασκάλων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για την κάλυψη του ποσοστού 40% και οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2006 για την κάλυψη του ποσοστού 60%.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 3 Σεπτεμβρίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται είναι οι εξής: