Βελτιωτικές τροποποιήσεις στις διατάξεις για την παραγωγή και τη διάθεση τσικουδιάς και άλλων ποτών περιέχει η απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Αντώνης Μπέζας.

Σύμφωνα με τον κ. Μπέζα οι τροποποιήσεις έχουν στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών προς τρίτες χώρες και την απλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διακίνησής τους.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

- Δίνεται η δυνατότητα χρήσης των παραδοσιακών ενδείξεων «τσικουδιά» και «τσίπουρο», αντί της γενικής επωνυμίας «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής».

- Διευκρινίζονται και αποσαφηνίζονται ορισμένες πρακτικές (αρωματισμός και γλύκανση), που γενικά εφαρμόζονται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών.

- Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης περιεκτών με τιμές ονομαστικών όγκων, κατά παρέκκλιση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και η δυνατότητα αναγραφής επιπρόσθετων ενδείξεων και όρων στην επισήμανση, μόνο για τις περιπτώσεις εξαγωγών σε τρίτες χώρες, αρκεί αυτές οι παρεκκλίσεις να προβλέπονται από τη νομοθεσία των συγκεκριμένων τρίτων χωρών.

- Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τις τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες κατά την εισαγωγή αλκοολούχων ποτών από τρίτες χώρες.

- Δίνεται η δυνατότητα χρήσης πλαστικών φιαλών, αποκλειστικά και μόνο από πολυτερεφθαλικό αιθυλεστέρα (ΡΕΤ) και μετά από προηγούμενο σχετικό έλεγχο, για την εμφιάλωση των αλκοολούχων ποτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέσο συσκευασίας είναι κατάλληλο και ασφαλές, ενώ διατηρείται η γενική απαγόρευση της χρήσης φιαλών από άλλες πλαστικές ύλες.

- Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και οι τηρητέες σχετικές διατυπώσεις, προκειμένου για την παραγωγή ποτών για λογαριασμό τρίτου.

- Ορισμένες διατάξεις σχετικά με την επισήμανση αναδιατυπώνονται επί το σαφέστερον και τροποποιούνται σε ό,τι αφορά το μέγεθος των χρησιμοποιουμένων, για την αναγραφή ενδείξεων, ιδιαίτερα στις μικρές προσυσκευασίες, αρκεί οι εν λόγω ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες.