Οι ανησυχίες για την επίπτωση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και γενικότερα για τη δυσμενή κατάσταση της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας καταλυτικά και την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι σημαντικές ρευστοποιήσεις κυρίως από ξένους επενδυτές οδήγησαν την αγορά κάτω από τα επίπεδα των 4.700 μονάδων, επίπεδο που είναι το χαμηλότερο τεσσάρων μηνών, από τις 5 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Από τις 302 μετοχές που διακινήθηκαν μόνο έξι ενισχύθηκαν.