Καμία ευθύνη δεν φέρει ο δήμος Ηρακλείου για την απόλυση των συμβασιούχων από το γραφείο Ενετικών Τειχών, δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μανόλης Αλεξάκης.

Συγκεκριμένα ο κ. Αλεξάκης αναφέρει:

Η πολιτική του δήμου Ηρακλείου στηρίζει την απασχόληση με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία. Ως εργοδότης εφαρμόζει τους Νόμους και φροντίζει ώστε κάθε εργαζόμενος να απολαμβάνει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από το Εργατικό Δίκαιο.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα οι συμβασιούχοι δεν καλύπτονταν από το Π.Δ. 164/2004, δεδομένου ότι δεν συμπλήρωναν 24μηνη προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα...

Ακόμη και η θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου για τους δύο (2) από αυτούς απορρίφθηκε από τον ΑΣΕΠ.

Η τελευταία τους σύμβαση έληξε τον Νοέμβριο του 2006 εκτός ενός από αυτούς που έληξε στις 5/2/2007.

Όλοι κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου και συνέχισαν να εργάζονται μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης η οποία ελήφθη 28/6/2007 και απέρριψε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Για όλους τους ανωτέρω ο Δήμος εξέδιδε κανονικά μισθοδοσία, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προχωρούσε την διεκπεραίωση και θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής καθ’ όλο το διάστημα των ασφαλιστικών μέτρων.

Με βάση την δικαστική απόφαση οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν μπορούν να απασχοληθούν πλέον στον Δήμο με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος Ηρακλείου στην προσπάθειά του να μην μείνει απλήρωτος κανένας εργαζόμενος θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα προσφεύγοντας στο κεντρικό Ελεγκτικό Συνέδριο.