“Εχουμε κάνει ενέργειες για να σωθεί ο ιστορικός πλάτανος στο Κράσι”, απαντά ο δήμαρχος Μαλίων Κ. Λαγουδάκης στις αιτιάσεις της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου.