Σε σημαντικές καινοτομίες προχωρεί το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου που θα τοποθετήσει αυτόματους πωλητές εισιτηρίων, θα δημιουργήσει τις λεγόμενες “έξυπνες στάσεις” όπου θα ενημερώνεται το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης των λεωφορείων και θα εγκαταστήσει συστήματα GPS και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό μέσα στα οχήματα.

Οπως ανακοινώθηκε “Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ηρακλείου ανέθεσε στην εταιρεία “SPACE HELLAS A.E” την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αστικών μεταφορών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συστήματα δυναμικής πληροφόρησης των πολιτών καθώς και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων.

Το έργο ανατέθηκε στη Space Hellas μετά από αντίστοιχο διαγωνισμό και είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.517.687,53 ευρώ (με ΦΠΑ). Οπως αναμένεται, θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του νέου έτους, με τη συνεργασία των υπεργολάβων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα τοποθετηθούν στο Ηράκλειο αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων. Επίσης θα δημιουργηθούν και “έξυπνες στάσεις” σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθούν νέα κέντρα πληροφόρησης πολιτών για τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και ανανεωμένο διαδικτυακό υλικό.

Παράλληλα, στα οχήματα του ΚΤΕΛ θα εγκατασταθούν συστήματα GPS και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την επικοινωνία φωνής και δεδομένων με το ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των αστικών συγκοινωνιών που θα δημιουργηθεί.

Τέλος, στο εσωτερικό των οχημάτων θα τοποθετηθούν συστήματα αυτόματης συλλογής κομίστρου με χρήση “έξυπνων καρτών”, ενώ στα πλαίσια των έργων προβλέπεται και η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για τον ορθολογικό σχεδιασμό των δρομολογίων των ΚΤΕΛ.

Τα νέα συστήματα, αναμένεται να αλλάξουν ουσιαστικά τις αστικές μεταφορές στην πόλη μας. Η εφαρμογή τους πρόκειται να επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία των αστικών επιβατικών μεταφορών, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών”.