Στα φωτοβολταϊκά συστήματα επενδύει η “Καράτζης Α.Ε.”. Οπως ανακοινώθηκε πρόσφατα η γενική συνέλευση της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. τροποποίησε στο καταστατικό της τον σκοπό της εταιρείας και προστέθηκε η «παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας».

Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 8 ΜW στο νομό Βοιωτίας και στον νομό Λαρίσης.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μετά την ανεύρεση των κατάλληλων τοποθεσιών, κατέθεσε τις αντίστοιχες αιτήσεις στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 47 εκατομμύρια Ευρώ.

Είναι επίσης σε εκκρεμότητα αίτηση της εταιρείας για την αδειοδότηση κατασκευής αιολικού πάρκου ισχύος 36 MW στον νομό Ηρακλείου.

«Η ενέργεια αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο του ενδιαφέροντός μας για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας και σε άλλους τομείς, όπως είναι η παραγωγή και εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας» δήλωσε ο δ/νων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνιος Καράτζης.