Η δυνατότητα συνυποβολής όλων των εντύπων της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9) περιλαμβάνεται στις νέες υπηρεσίες του συστήματος ΤΑΧΙS ΝΕΤ και της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας.

Παράλληλα, στις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιλαμβάνονται και προγράμματα βοήθειας των φορολογουμένων, προκειμένου να αποφεύγουν τα λάθη κατά τη συμπλήρωση των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων.

Μεταξύ άλλων, οι νέες υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον κ. Μπέζα, είναι οι ακόλουθες:

Η δυνατότητα συνυποβολής όλων των εντύπων της φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος, πριν την οριστικοποίηση του εντύπου Ε1, θα μπορεί να συμπληρώνει όποια από τα έντυπα Ε2, Ε3 και Ε9 υποχρεούνται να υποβάλει, προκειμένου να αποφεύγονται τα λάθη.

Η αυτόματη υποβοήθηση των φορολογούμενων για την ορθή μεταφορά ποσών από τα υπόλοιπα έντυπα στο Ε1.

- Η αυτόματη ανάκτηση των δεδομένων του εντύπου Ε2 του προηγούμενου οικονομικού έτους (2006) για όσους είχαν υποβάλει το έντυπο αυτό ηλεκτρονικά.

Η παροχή βοήθειας στον φορολογούμενο για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

- Η δυνατότητα πρόσβασης για πρώτη φορά σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλε ο φορολογούμενος τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που είναι αναγκαία απ' αυτές.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη χρήση του 2006, επιτρέπεται η πραγματοποίηση αυτόματων υπολογισμών εντός της δήλωσης, καθώς και η αυτόματη βοήθεια προς τον πολίτη σε διάφορα άλλα επιμέρους πεδία της δήλωσης.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε, προωθείται το έργο για τη δημιουργία συστήματος διοικητικής πληροφόρησης για τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, με βάση το οποίο θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να αναλύονται στοιχεία που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, το ΦΠΑ, τη φορολογία κεφαλαίου, τον ΦΜΑΠ, τη φορολογία οχημάτων, άλλες φορολογίες, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η λειτουργία του συστήματος αυτού θα συμβάλει σημαντικά, ώστε να αποτιμώνται οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών, να μελετώνται τα βασικά οικονομικά μεγέθη και να χαράσσεται οικονομική πολιτική. Ο κ. Μπέζας ανακοίνωσε ακόμα ότι στο Taxis Net θα ενταχθεί και η ΔΟΥ Πλοίων.