Της Σοφίας Τσεντελιέρου

Ενενήντα περίπου αλλοδαποί που κατοικούν στο νομό Ηρακλείου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες».

Ήδη προχθές ξεκίνησαν να συμπληρώνουν τα σχετικά τεστ κατάταξης και άμεσα ξεκινούν τα μαθήματα, τα οποία παρέχονται δωρεάν. Όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των μαθημάτων θα έχουν πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η δράση αυτή φιλοξενείται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νέα Αλικαρνασσό, το οποίο είναι μια δομή του ΙΔΕΚΕ και πραγματοποιεί πολλά προγράμματα σε ενήλικους.

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης για το Νομό Ηρακλείου είναι η Ελένη Μαράκη, η οποία επισημαίνει ότι ακόμα και μέχρι τις 10 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και να ξεκινήσουν μαθήματα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς θα συγκροτηθούν και νέα τμήματα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα 42 αλλοδαποί που κατοικούν στο Ηράκλειο και 46 από την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Τμήμα θα λειτουργήσουν στο Ηράκλειο, στο Αρκαλοχώρι και στο Θραψανό. Όπως επισημαίνει η κυρία Μαράκη, καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου και του Συλλόγου Ρουμάνων της περιοχής, που ανέλαβαν την ενημέρωση των αλλοδαπών και τη συγκέντρωση των αιτήσεων. Μάλιστα, στο Θραψανό τα μαθήματα θα γίνονται σε αίθουσα της εκκλησίας, που παραχωρείται για το σκοπό αυτό.

Όσον αφορά στους εκπαιδευόμενους, η υπεύθυνη του προγράμματος λέει ότι αρκετοί απ’ αυτούς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για επιστήμονες που κατοικούν και εργάζονται στη χώρα μας. Οι συγκεκριμένοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την κεντρική Αμερική. Άλλοι εκπαιδευόμενοι που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα προέρχονται από το Πακιστάν, του Ρουμανία και τη Βουλγαρία και εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την κυρία Μαράκη στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε, η πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.Το πρόγραμμαΤο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δομημένο σε τέσσερα επίπεδα μάθησης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Τα τρία πρώτα επίπεδα έχουν διάρκεια 100 ώρες ενώ το τέταρτο έχει διάρκεια 125 ώρες. Στο τέλος του κάθε επιπέδου οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε τεστ προόδου προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κατακτήσει τις γλωσσικές δεξιότητες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Εφόσον διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση του γλωσσικού επιπέδου, χορηγείται Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Στα τμήματα μάθησης εντάσσονται εκπαιδευόμενοι μετά από σχετική αίτησή τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 2006 και θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2008. Τα μαθήματα και τα βιβλία παρέχονται δωρεάν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους Μετανάστες ανεξαρτήτως εθνικότητας, σε συζύγους Ελλήνων/ ίδων πολιτών καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

Για τους μετανάστες που εργάζονται:

1) Άδεια παραμονής

2) Ένσημα της τελευταίας περιόδου ή Βεβαίωση από εργοδότη

Για τους Μετανάστες που είναι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων:

Ληξιαρχική πράξη γάμου ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει ότι είναι παντρεμένοι με Έλληνα/ Ελληνίδα.

Αν έχει εκδοθεί στο εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένη.

Αυτοί που έχουν παντρευτεί με Έλληνα/ Ελληνίδα δεν μας ενδιαφέρει αν εργάζονται ή όχι.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές/οί και διαζευγμένες/οι που ήταν παντρεμένοι με Έλληνες υπηκόους.

Επίσης, γίνονται δεκτοί και οι πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να εμπίπτουν σε μια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν άδεια παραμονής.

Πληροφορίες:

1. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οδός Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 3ος όροφος, τηλ: 210 2584804, Fax: 210 2584804, website: www.ideke.edu.gr,

e-mail: [email protected]

2. Κ.Ε.Ε Νομού Ηρακλείου, Διονυσίου 13, Αλικαρνασσός, 2810244500 καθημερινά από τις 9 π.μ ως τις 8μ.μ.