Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση μεταξύ 124 χωρών στην κατάταξη με βάση τον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας που παρουσίασε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα, σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της, υστερεί έναντι της Ισπανίας (15η θέση), της Κύπρου (20η θέση) και της Πορτογαλίας (22η θέση), ενώ υπερτερεί έναντι της Κροατίας (38η), της Τουρκίας (52η) και της Αιγύπτου (58η).

Τα δυνατά σημεία της Ελλάδας, σύμφωνα με το Φόρουμ, είναι οι εξαιρετικές γενικές συνθήκες υγιεινής (3η θέση), η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα μας (18η θέση) και οι πολιτιστικοί πόροι (23η θέση). Οι παράγοντες αυτοί ενισχύονται από την θετική στάση των Ελλήνων έναντι των τουριστών (23η θέση), καθώς και από την προτεραιότητα που έχει ο τομέας του τουρισμού στην κυβερνητική δράση (22η θέση).

Όμως, από την άλλη μεριά, η χώρα μας εμφανίζεται να υστερεί σε μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση λόγω της αυστηρής νομοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις, τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς, καθώς και την δυσκολία χορήγησης βίζα.

Αλλη μια περιοχή όπου παρατηρείται υστέρηση είναι οι υποδομές των αεροπορικών και οδικών μεταφορών, όπου η χώρα μας χαρακτηρίζεται ελάχιστα αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, μειονέκτημα παρατηρείται και στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, όπου η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού μάς κατατάσσει στην 55η θέση.

Αξιολογώντας σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση του, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ παρατηρούν πως «επιβεβαιώνεται η επανειλημμένα διατυπωθείσα άποψη ότι η ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό δεν εξαρτάται μόνο ή κατά κύριο λόγο από τις τιμές. Όλες οι χώρες που προηγούνται της Ελλάδας στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα τιμών. Όμως, προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, συνεπώς καλύτερο 'value for money', που είναι και το σημαντικότερο κριτήριο».

Με βάση τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης, σύμφωνα με τους δύο Συνδέσμους, οι κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνουν βελτίωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, βελτίωση των γενικών υποδομών με έμφαση στις αερομεταφορές, άρση των εμποδίων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, διευκόλυνση στη χορήγηση βίζα και συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.