Πρότυπη μονάδα επεξεργασίας κατσίγαρου έθεσε σε λειτουργία η Ένωση Πεζών. Ο κατσίγαρος των δύο συγκροτημάτων ελαιουργείων της Ένωσης Πεζών στο Αλάγνι και την Καλονή, μετά από επεξεργασία αποδίδει νερό κατάλληλο για άρδευση και λάσπη από την οποία είναι δυνατόν να παραχθεί λίπασμα.