Με απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε ως παράνομη η άρνηση του Δημοσίου να ανακαλέσει αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 197.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Ανδραβίδα του νομού Ηλείας, η οποία είχε κηρυχθεί τον Ιούλιο του 1973 με απόφαση των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών για την κάλυψη των αναγκών του στρατιωτικού αεροδρομίου Ανδραβίδας.

Το ΣτΕ, κάνοντας δεκτή αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων, έκρινε ότι από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης μέχρι την απόρριψη του αιτήματος των ιδιοκτητών για ανάκλησή της (υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2003) δεν είχε εκτελεστεί κανένα έργο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού και υπήρξε αδικαιολόγητη αδράνεια της διοίκησης για εκπλήρωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης υπερβαίνοντας τα όρια του εύλογου χρόνου . Ετσι το ΣτΕ έκρινε ότι το Δημόσιο υποχρεώνεται να ανακαλέσει την συντελεσμένη απαλλοτρίωση των ακινήτων. Επίσης έκρινε ότι δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ενέργειες που έγιναν μετά την απόρριψη του αιτήματος, όπως ο πίνακας προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του 2005, όπου προβλεπόταν ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές του πολιτικού αεροδρομίου.