Στο προσκήνιο έρχεται ξανά η «μάχη» μεταξύ αρτοποιείων και σούπερ μάρκετ, με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου που επιτρέπει το τελικό ψήσιμο του ψωμιού από τα πολυκαταστήματα (bake off).

Συγκεκριμένα, στη Βουλή για συζήτηση προωθείται από το υπουργείο Απασχόλησης το σχέδιο νόμου για την «Παραγωγή και Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως διαμορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο, «εισάγεται, για πρώτη φορά, ο ορισμός και η σχετική ρύθμιση για την Εγκατάσταση Περάτωσης Έψησης (άρθρο 5 του σ/ν). Στην εγκατάσταση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται το τελικό στάδιο της έψησης ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας (διαδικασία bake off). Ο χώρος που καταλαμβάνεται από την εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές κατάστημα είτε να βρίσκεται σε πρατήριο άρτου ή να αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων και υπεραγοράς τροφίμων. Ο χώρος αυτός, του οποίου η επιφάνεια καθορίζεται με βάση τα δεδομένα και τη μέθοδο καθορισμού της επιφάνειας των αρτοποιείων και την αρχή της αναλογικότητας είναι εντελώς διαχωρισμένος και ανεξάρτητος από το χώρο διάθεσης των εψημένων προϊόντων και, εφόσον αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, διαθέτει τους αναγκαίους χώρους που επιβάλλουν οι κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Με την εισαγόμενη ρύθμιση, ο επιπλέον χώρος διάθεσης των προϊόντων που προέρχονται από την διαδικασία bake off είναι όσος απαιτείται για ένα αμιγές πρατήριο άρτου, δηλαδή τουλάχιστον 12 τ.μ.. Με τη ρύθμιση αυτή, επιλύεται, κατά τρόπο συστηματικό, ισορροπημένο και ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας και στη βάση των θέσεων που έγιναν αμοιβαίως αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο μακρόχρονης σχετικής διαβούλευσης, ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε επί πολλά έτη τη διοίκηση και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς και είχε οδηγήσει την χώρα μας ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν απολύτως αναγκαία, τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με δεδομένο ότι η τελευταία νομοθετική παρέμβαση στο πεδίο της «αρτοποιητικής» νομοθεσίας εκδηλώθηκε με τη μορφή αποσπασματικής και ατελούς ρύθμισης πριν τουλάχιστον από μία δεκαετία.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται:

• η ανάδειξη του καταναλωτή στο κέντρο αναφοράς της νομοθετικής πρωτοβουλίας,

• η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και των οικονομικών συμφέροντων των καταναλωτών,

• η αποσαφήνιση του πεδίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας όλων των φορέων, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και η αποτροπή φαινομένων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και στρέβλωσης της αγοράς,

• η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της αρτοποιίας,

• η ανάπτυξη των μικρομεσαίων και παραδοσιακών επιχειρήσεων του κλάδου, με την παροχή κινήτρων,

• η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, προκειμένου νέα προϊόντα να τίθενται στη διάθεση και επιλογή του καταναλωτή, με διαφάνεια και πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών τους,

• η εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών και κανόνων για την ποιότητα παραγωγής και τον τρόπο διακίνησης των προϊόντων αρτοποιίας, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά αποτρεπτικές κυρώσεις.