ΠΑΤΡΙΣ :: Πληροφορίες :: Δρομολόγια Λεωφορείων
Δρομολόγια Λεωφορείων

Αγία Γαλήνη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
6.30 - 7.30 - 9 - 10.30 - 12.30 - 14 - 16.30 - 19.30(Τυμπάκι)
Σάββατα & Κυριακές:7.30 - 9 - 10.30 - 12.30 - 14 - 16.30 - 19.30(Τυμπάκι)
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.45 - 9.30 - 11.30 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Σάββατα:8 -10 - 12 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Κυριακές:8 -10 - 12 - 15 - 16.15 - 18.45
ΜΑΤΑΛΑ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
7 - 9.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15
Κυριακές: 9.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - ΜΑΤΑΛΑ
7.45 - 9.30 - 11.30 - 13.15 - 16.15 - 18.45
Σάββατα: 8 - 10 - 12 - 13.15 - 16.15 - 18.45
Κυριακές: 8 - 10 - 12 - 16.15 - 18.45
ΜΟΙΡΕΣ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
7.40 - 8.40 - 10.10 - 11.40 - 13.40 - 15.10 - 17.40
Σαβ. & Κυρ.: 8.40 - 10.10 - 11.40 - 13.40 - 15.10 - 17.40
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - ΜΟΙΡΕΣ
8 - 9.30 - 11.30 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Σάββατα:8 - 10 - 12 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Κυριακές:8 - 10 - 12 - 15 - 16.15 - 18.45
ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
8.45 - 10.15 - 11.45 - 13.45 - 15.15 - 17.45
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ - ΦΑΙΣΤΟΣ
7.45 - 9.30 - 11.30 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Σάββατα: 8 - 10 - 12 - 13.15 - 15 - 16.15 - 18.45
Κυριακές: 8 - 10 - 12 - 15 - 16.15 - 18.45

Άγία Πελαγία
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ
8.15 - 8.45 - 9.15 - 11.15 - 14.30 - 17 - 19, Κυριακές:8.15 - 9.15 - 11.15 - 14.30 - 17 - 19
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9 - 9.30 - 10.30 - 12 - 15.15 - 17.45 - 19.45, Κυριακές:9 - 10.30 - 12 - 15.15 - 17.45 - 19.45

Άγιος Νικόλαος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA VILLAGE - KNOSSOS ROYAL - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.45 - 10
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΛΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - KNOSSOS ROYAL - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA VILLAGE - ΣΕΡΙΤΑ - EUROPA
16
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.30 - 7 - 7.30 - 8 - 8.30 - 9 - 9.30 - 10 - 10.30 - 11 - 11.30 - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14.30 - 15 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20 - 21 - 22 - 22.30
Κυριακές:7 - 7.30 - 8.30 - 9 - 9.30 - 10 - 10.30 - 11 - 11.30 - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20 - 21 - 22 - 22.30
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΛΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6 - 6.30 - 7.30 - 8 - 9 - 9.30 - 10.30 - 11 - 11.30 - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14 - 14.30 - 15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 - 18 - 19.30 - 20.30 - 21 - 22.30
Κυριακές:6.30 - 7.30 - 8 - 9.30 - 10.30 - 11 - 11.30 - 12 - 12.30 - 13 - 13.30 - 14 - 14.30 - 15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 - 18 - 19.30 - 20.30 - 21 - 22.30
ΜΑΤΑΛΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΟΡΤΥΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.15 πλήν Κυριακής
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΟΡΤΥΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ
8.30 πλήν Κυριακής

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΛΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9.15 - 10.15

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΛΙΔΑ

16


Αμαργιανό
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ
9 - 13
ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 11

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΡΑΨΑΝΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΞIΔΑΣ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ
9 - 13
ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ - ΞΙΔΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.30 - 11.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ -ΞΙΔΑΣ - ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ
8.15
ΑΜΑΡΓΙΑΝΟ - ΞΙΔΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ

Ανώγεια
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ
6.30 - 8.45 - 12 - 14 - 16.30, Κυριακές:8.30 - 14
ΑΝΩΓΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.30 - 10 - 14 - 17.30, Σάββατα:7.30-10-13.30- 15-17.30,  Κυριακές:10 - 15

Αρκαλοχώρι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΖΑ - ΜΕΛΕΣΣΕΣ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
9.30 - 10.30 - 12 - 13.15 - 15
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΕΛΕΣΣΕΣ - ΠΕΖΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.30 - 8.30 - 10 - 14.15 - 18.30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αρχαιότητες Μαλλίων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΣΤΑΛΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ

7-7.30-8.45-9.15-10.15-10.45-11.30-12.15-13.15-13.45-14.45-15.45 -16.45-17.15, Κυριακές:7-7.30-8.45-10-10.45-11.30-13.45-14.45-17.15

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΩΝ -  ΣΤΑΛΙΔΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8.30-9-9.30-10-10.30-11-11.30-12-12.45-13.30-14.30-15-15.15-16.15-17.15-18.15-18.45-20.30, Κυριακές:8.30-9.30-10-12-15-16.15-18.15-18.45-20.30


Αρχάνες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΣΣΙΔΕΣ - ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ - ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
6.30 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20.30

Σάββατο: 7 - 8 - 8.30 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19

Κυριακή: 7 - 8.30 - 10 - 12 - 15 - 17

ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ - ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ - ΠΑΣΣΙΔΕΣ -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.30 - 7 - 7.30 - 8 - 8.30 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Σάββατο: 7.30 - 8.30 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20

Κυριακή: 7.30 - 9 - 11 - 13 - 16 - 18


Ασίτες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΟΥΤΕΣ - ΑΓ. ΜΥΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ
7 (μόνο την σχολική περίοδο) - 10 - 13 - 14.30 - 16.30
ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ - ΠΥΡΓΟΥ - ΑΓ. ΜΥΡΩΝ - ΒΟΥΤΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8 - 10.45 - 14 - 15.15 - 16.45
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Γούβες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΟΥΒΩΝ
9
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΟΥΒΩΝ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9.30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Θεσσαλονίκη
ΚΡΗΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (14.30) - ΣΗΤΕΙΑ (14.45) - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (15.30) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (17.00) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ)

Ιεράπετρα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΣΤΡΟ - ΓΟΥΡΝΙΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
F/B - 7.30 - 8.30 - 9.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30 - 19.30
Σάββατα και Κυριακές:F/B - 7.30 - 9.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30 - 19.30
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΓΟΥΡΝΙΑ - ΙΣΤΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.30 - 8.30 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 15.30 - 16 - 17 - 18.15 - 20
Σάββατα και Κυριακές:6.30 - 8.30 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 15.30 - 17 - 18.15 - 20
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 - 16.30

Ιώαννινα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
17:30 (Κάθε Πέμπτη, Κυριακή)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9 (Κάθε Τρίτη - Σάββατο)

Καλέσσα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΛΕΣΣΑ
7 - 12 (πλήν Σαββάτου) - 14.30
ΚΑΛΕΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.30 - 12.30 (πλήν Σαββάτου) - 15

Καμάρες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΖΑΡΟΣ - ΒΡΟΝΤΙΣΙ - ΒΟΡΙΖΑ - ΚΑΜΑΡΕΣ
13.15 - 15
ΚΑΜΑΡΕΣ - ΒΟΡΙΖΑ - ΒΡΟΝΤΙΣΙ - ΖΑΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 17
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΣΣΟΣ - ΓΕΡΓΕΡΙ - ΖΑΡΟΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ
Σάββατο: 6.15 - 14
Κυριακή: 8.30
ΚΑΜΑΡΕΣ - ΖΑΡΟΣ - ΓΕΡΓΕΡΙ - ΠΑΝΑΣΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο: 7.30 - 15.30
Κυριακή: 14

Καστέλλι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΠΕΖΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ - ΒΩΝΗ - ΘΡΑΨΑΝΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ
6.45 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14.30 - 18.30
ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ - ΒΩΝΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ - ΠΕΖΑ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 7.30 - 8.45 - 11.30 - 13.30 - 15 - 19.30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ
6.45 - 9 - (12 - 14.30 μέσω ΘΡΑΨΑΝΟΥ) - 18.30
ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.15 - 8 - 11.30 - 13.30 - 15 - 19.30
ΣΑΒΒΑΤΟ

Κατωφύγι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΑΦΡΑΤΟΙ - ΕΜΠΑΡΟΣ - ΜΗΛΙΑΡΑΔΕΣ - ΚΑΤΩΦΥΓΙ
13.15 (Δευ. εως Παρ.)
ΚΑΤΩΦΥΓΙ - ΜΗΛΙΑΡΑΔΕΣ - ΕΜΠΑΡΟΣ - ΑΦΡΑΤΟΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18.30 (Δευ. εως Παρ.)

Κάτω Μετόχι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΑΣΙ (πλήν Σαββάτου) - ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΨΥΧΡΟ - ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙ
8.30 - 15
ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙ - ΨΥΧΡΟ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ - ΚΡΑΣΙ (πλήν Σαββάτου) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 (πλήν Σαββάτου) - 14 - 16.15

Κρουσώνας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ
7 - 8.30 - 12 - 15

Σάββατο 8.30 - 14

ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.45 - 9.15 - 12.45 - 15.45

Σάββατο 9.15 - 14.45


Λασίθι

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΛΙΔΑ - ΛΑΣΙΘΙ

8.30

ΛΑΣΙΘΙ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΛΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

14.00

ΜΑΛΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) - ΛΑΣΙΘΙ

8.30 - 15(Δίκταιον Άντρον), Κυριακές: 8.30

ΛΑΣΙΘΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14-16.45, Κυριακές: 14

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
8.30-15(Δίκταιον Άντρον), Κυριακές: 8.30
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.45 - 14 - 16.45(Δίκταιον Άντρον), Σάββατα:14 - 16.45(Δίκταιον Άντρον), Κυριακές:14

Λέντας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΙΑΜΟΥ - ΚΡΟΤΟΣ - ΠΛΩΡΑ - ΛΕΝΤΑΣ
Καθημερινά: 13 (Σάββατα:12.30), εκτός Κυριακών
ΛΕΝΤΑΣ - ΠΛΩΡΑ - ΚΡΟΤΟΣ - ΜΙΑΜΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Καθημερινά: 6.30, εκτός Κυριακών

Μάλια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΟΚ. ΧΑΝΙ - ΓΟΥΒΕΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ

Από 6.30 - 22.30 κάθε 30' λεπτά (από 8.30 - 11 και 13.30 - 17.30 κάθε 15' λεπτά πλήν Κυριακών)

ΜΑΛΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ - ΓΟΥΒΕΣ - ΚΟΚ. ΧΑΝΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από 6.30 - 23.00 κάθε 30' λεπτά (από 9.30 - 12.30 και 15 - 18 κάθε 15' λεπτά πλήν Κυριακών)

Μάταλα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΑΤΑΛΑ
7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 12.30 - 13 - 15.30 - 18
Σάββατα: 7.30 - 9.30 - 10.15 - 11.30 - 12.30 - 13 - 15.30 - 18
Κυριακές: 7.30 - 9.30 - 11.30 - 12.30 - 15.30 - 18
ΜΑΤΑΛΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 9.30 - 11.30 - 12.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15 - 20

Κυριακές: 9.30 - 11.30 - 14.30 - 17.15 - 20

ΜΑΛΙΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ
9, πλήν Κυριακών
ΜΑΤΑΛΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΑΛΙΑ
17.15, πλήν Κυριακών
ΜΟΙΡΕΣ - ΜΑΤΑΛΑ
8.40 - 10.10 - 11.15 - 12.40 - 13.40 - 14.10 - 16.40 - 19

Σάββατο: 8.40 - 10.40 - 11.15 - 12.40 - 13.40 - 14.10 - 16.40 - 19

Κυριακή: 8.40 - 10.40 - 12.40 - 13.40 - 16.40 - 19

ΜΑΤΑΛΑ - ΜΟΙΡΕΣ
7 - 9.30 - 11.30 - 12.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15 - 20

Σάββατο: 7 - 9.30 - 11.30 - 12.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15 - 20

Κυριακή: 9.30 - 11.30 - 14.30 - 17.15 - 20


Μεγάλη Βρύση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
12.30
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.45
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Μεσοχωριό
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ - ΡΩΤΑΣΙ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ
12 - 14 - 16.30 (πλήν Κυριακών)
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ - ΡΩΤΑΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ - ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 14

Μίλατος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΙΣΙ - ΜΙΛΑΤΟΣ
7 - 15
ΜΙΛΑΤΟΣ - ΣΙΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8.30 - 16.45

Μοίρες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΙΡΕΣ
6.30 - 7.30 - 9 - 10.15 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13 - 14 - 15.30 - 16.30 - 18 - 19.30 Σάββατα:7.30 - 9 - 10.15 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13 - 14 - 15.30 - 16.30 - 18 - 19.30, Κυριακές:7.30 - 9 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14 - 15.30 - 16.30 -18 - 19.30
ΜΟΙΡΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6.40 - 7.30 - 8 - 8.45 - 10.15 - 12.15 - 13 - 14 - 15 - 15.45 - 17 - 17.45 - 19.30 - 20.15 Σάββατα:7.30 - 8.45 - 10 - 10.45 - 12 - 12.45 - 13 - 14 - 15 - 15.45 - 17 - 17.45 - 19.30 - 20.30 Κυριακές:8.45 - 10 - 10.45 - 12 - 15 - 15.45 - 17 - 17.45 - 19.30 - 20.30


Μοχός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΟΧΟΣ
12 (Σάββατο μέσω Χερσονησου) - 14.30
ΜΟΧΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.45 - 8.30 (εκτός Σαββάτου)

Πρινιάς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΟΥΤΕΣ - ΑΓ. ΜΥΡΩΝ (μόνο Σάββατο) - ΚΑΤΩ & ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ - ΠΡΙΝΙΑΣ
7 - 13 - 14.30

Σάββατο 7 - 13 - 15.45

Κυριακή 8.30 - 14

ΠΡΙΝΙΑΣ - ΚΑΤΩ & ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ - ΑΓ. ΜΥΡΩΝ (μόνο Σάββατο) - ΒΟΥΤΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8 - 14 - 15.30

Σάββατο 8 - 13.45 - 16.45

Κυριακή 9.30 - 15


Προφήτης Ηλίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
7 - 13 - 14.30
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.30 - 14.30 - 15
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Ρογδιά
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΟΓΔΙΑ
7 - 12 - 14.30
ΡΟΓΔΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.30 - 12.30 - 15
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Σγουροκεφάλι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (μόνο Σάββατο) - ΣΤΑΜΝΟΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙ
6.35 - 13 - 15
ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΣΤΑΜΝΟΙ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (μόνο Σάββατο) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7.15 - 13.30 - 15.30

Σίσι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΙΣΙ
7 - 8.30 - 15
ΣΙΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8.45 - 9.45 - 17

Συκολόγος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΙΑΝΝΟΣ - ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ
9.30 - 15
ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ - ΒΙΑΝΝΟΣ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6.45 - 13 - 17.30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φαιστός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΦΑΙΣΤΟΣ
7.30 - 9 - 10.15 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14 - 15.30 - 16.30 - 18 Σάββατα-Κυριακές:7.30 - 9 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14 - 15.30 - 16.30 - 18
ΦΑΙΣΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8.30 - 10 - 12 - 12.45 - 13.45 - 14.45 - 15.30 - 16.45 - 17.30 - 19.15 - 20.15 Σάββατα:9.45-10.30-11.45-12.30-12.45-13.45-14.45-15.30-16.45-17.30-19.15-20.15 Κυριακές:9.45 - 10.30 - 11.45 - 12.30 - 14.45 - 15.30 - 16.45 - 17.30 - 19.15 - 20.15
ΜΑΤΑΛΑ - ΦΑΙΣΤΟΣ
9.30 - 11.30 - 12.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15 - 20 Κυριακές:9.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 17.15 - 20
ΦΑΙΣΤΟΣ - ΜΑΤΑΛΑ
8.45 - 10.15 - 11.20 - 12.45 - 13.45 - 16.45 - 19.15 Κυριακές:8.45 - 10.45 - 12.45 - 13.45 - 16.45 - 19.15

Φόδελε
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΦΟΔΕΛΕ
6.30 - 14.30
ΦΟΔΕΛΕ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7 - 15
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Πνευματικά Δικαιώματα 1998 - 2002 © Εκδόσεις Α. Μυκωνιάτη Α.Ε.Αναφορά Προβλήματος | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Ταυτότητα
Developed by WISE Advanced Solutions