ΠΑΤΡΙΣ :: Κρήτη :: Προεκτάσεις :: Εμφάνιση άρθρου
Τοπικά Νέα Συνεντεύξεις Στήλες Προεκτάσεις Έρευνες
Περιεχόμενα
 Κρήτη
 Ελλάδα/Κόσμος
 Αθλητισμός
 Πολιτισμός & Διασκέδαση
 Επιστήμη & Τεχνολογία
 Εκπαίδευση
 Οικονομία
 Ύπαιθρος
 Προεκτάσεις
 Πληροφορίες
 Υπηρεσίες
 Αφιερώματα
 Ιστορίες με... ουρά
Ψηφοφορία
Ποια είναι η κυριότερη αιτία για την πτώση του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου και την «εξαφάνιση» του από τις επαγγελματικές κατηγορίες;
Η κακή διαχείριση από πλευράς διοικήσεων των ΠΑΕ και η μη αξιοποίηση των ταλέντων των ομάδων.
Η γενικότερη οικονομική κρίση
Η έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία
Η ανεπάρκεια ποδοσφαιρικού δυναμικού σε επίπεδο παικτών, προπονητών και παραγόντων.


Τα μνημόνια προκάλεσαν μεγάλη υποβάθμιση της Κρήτης και των νομών της μέσα στην Ε.Ε.

Του Μανόλη Γ.  Δρεττάκη*

Οι Στατιστικές Υπηρεσίες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) συλλέγουν στοιχεία τόσο για το σύνολο των χωρών τους όσο και για τις μείζονες περιφέρειες, τις περιφέρειες και τους νομούς τους. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (τη Eurostat) η οποία μετά από έλεγχο τα δίνει στη δημοσιότητα. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, η δημοσίευσή τους γίνεται μετά από δύο χρόνια. Σήμερα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τους νομούς φτάνουν μέχρι και το 2014.

Τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν, συνολικά, 1.338 νομούς (ανάμεσα στους οποίους είναι και οι 52 της χώρας μας), 276 περιφέρειες (σΆ αυτές περιλαμβάνονται και οι 13 της χώρας μας) και 98 μείζονες περιφέρειες (σΆ αυτές περιλαμβάνονται η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Ελλάδα, η Αττική και τα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη). Η Eurostat στους 52 νομούς της χώρας μας, στην περιφέρεια Αττικής. εκτός τις 3 από τις 4 Νομαρχίες (Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Πειραιά) περιλαμβάνει και 4 τομείς του υπολοίπου Αττικής καθώς και 4 δυάδες νομών (¶ρτα + Πρέβεζα, Καρδίτσα + Τρίκαλα, Αργολίδα + Αρκαδία και Λακωνία +Μεσσηνία).Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα στα κράτη, στους νομούς, τις περιφέρειες, τις μείζονες περιφέρειες και τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., η Eurostat μετατρέπει τα στοιχεία τους σε ευρώ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης.(ΜΑΔ). Οι ΜΑΔ προκύπτουν από τα ευρώ που απαιτούνται σε καθεμιά χώρα για την αγορά ενός «καλαθιού» βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Αν το «καλάθι» αυτό σε μια χώρα στοιχίζει λιγότερο απΆ ό, τι στο σύνολο της Ε.Ε., το κατά κεφαλή ΑΕΠ της σε ΜΑΔ είναι υψηλότερο απΆ ό, τι εκείνο σε ευρώ, ενώ αν στοιχίζει περισσότερο το κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΜΑΔ είναι χαμηλότερο απΆ ό, τι σε ευρώ. Π.χ. επειδή στην Ελλάδα το «καλάθι» στοιχίζει λιγότερο ενώ στη Γερμανία περισσότερο απΆ ο, τι στην Ε.Ε. ως σύνολο, το 2014 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας σε ευρώ ήταν 16.500 ενώ σε ΜΑΔ 19.400, ενώ, αντίθετα, της Γερμανίας σε ευρώ ήταν 36.100 ενώ σε ΜΑΔ 34.500.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων των δύο Μνημονίων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ το 2014 σε σχέση με το 2009 (στο οποίο δεν υπήρχαν Μνημόνια) στο συνολικό ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ (δηλαδή το σύνολο της παραγωγής της ελληνικής οικονομίας), στον πληθυσμό και στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ στην Κρήτη και στους νομούς της σε σύγκριση με το Σύνολο Χώρας και το σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε.Ι. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ ΣΕ ΜΑΔ

Στον Πίνακα 1 δίνεται το συνολικό ΑΕΠ της χώρας σε εκατομμύρια ΜΑΔ της Κρήτης και των νομών της, του Συνόλου Χώρας και των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. ως συνόλου (Ε.Ε.28) τα έτη 2009 και 2014 (στις δυο πρώτες στήλες) και η ποσοστιαία μεταβολή του το 2014 σε σχέση με το 2009 (στην 3η στήλη).

Από την 3η στήλη του Πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2014 σε σχέση με το 2009 το συνολικό ΑΕΠ σε ΜΑΔ στην Κρήτη και στους νομούς της καθώς και στο Σύνολο Χώρας μειώθηκε, ενώ στην Ε.Ε.28 ως σύνολο αυξήθηκε. Η μείωση του στο νομό Ηρακλείου ήταν μεγαλύτερη απΆ ό, τι στο Σύνολο Χώρας ενώ στους υπόλοιπους νομούς και στην Κρήτη μικρότερη. Μείωση σημειώθηκε και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η μείωση στην Κρήτη ήταν η 7η σε ύψος ανάμεσα στις 13 περιφέρειες.

Η μεγάλη αυτή μείωση του ΑΕΠ σε εκατομμύρια ΜΑΔ στη χώρα μας οφείλεται στις συνέπειες της εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων, δηλαδή στη δραστική περικοπή μισθών και συντάξεων, στο κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, τον τριπλασιασμό των ανέργων και τη συρρίκνωση των δημόσιων επενδύσεων.ΙΙ. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Στον Πίνακα 2 δίνεται ο πληθυσμός της Κρήτης και των νομών της, του Συνόλου Χώρας και της Ε.Ε.28 ως συνόλου τα έτη 2009 και 2014 (στις δύο πρώτες στήλες) και η ποσοστιαία μεταβολή του (στη 3η στήλη).

Από την 3η στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι το 2014 σε σχέση με το 2009 ο πληθυσμός της Κρήτης και των 3 από τους 4 νομούς της αυξήθηκε και ενός (του νομού Λασιθίου) μειώθηκε. Μείωση σημειώθηκε και στο Σύνολο Χώρας, ενώ στην Ε.Ε. 28 αύξηση. Μείωση σημειώθηκε και σε 30 άλλους νομούς, σε 1 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος και σε 20 αυξήθηκε.

Η σημαντική μείωση του πληθυσμού της χώρας κατά 242.034 μέσα σε 5 χρόνια οφείλεται στις οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων, δηλαδή από τη μια μεριά τη μείωση των γεννήσεων και την αύξηση των θανάτων, με αποτέλεσμα, να σημειωθεί φυσική μείωση του πληθυσμού, και από την άλλη την καθαρή εκροή πληθυσμού (δηλαδή υπεροχή της εκροής έναντι της εισροής Ελλήνων και αλλοδαπών) εξαιτίας της ανεργίας και της πρωτοφανούς μείωσης των εισοδημάτων.

Η αύξηση στην Κρήτη και στους 3 νομούς της οφείλεται στο ό, τι οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους και αντί για καθαρή εκροή υπάρχει καθαρή εισροή πληθυσμού λόγω των ευκαιριών απασχόλησης κυρίως στον τουρισμό. Η μείωση στο νομό Λασιθίου χρειάζεται διερεύνηση.ΙΙΙ. ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΕ ΣΕ ΜΑΔ

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ του Πίνακα 3 προκύπτει από τη διαίρεση των στοιχείων του Πίνακα 1 δια των στοιχείων του Πίνακα 2. Τα σχετικά στοιχεία της Κρήτης και των νομών της, του Συνόλου Χώρας και της Ε.Ε.28 ως συνόλου για τα έτη 2009 και 2014 δίνονται στις δυο πρώτες στήλες του Πίνακα 3 και στην 3η στήλη η ποσοστιαία μεταβολή τους το 2014 σε σχέση με το 2009 στην 3η στήλη. Στη 4η και 5η στήλη του Πίνακα δίνεται η σειρά που είχαν με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ το 2009 και το 2014 οι νομοί της Κρήτης ανάμεσα στους 1.338 νομούς της Ε.Ε.28, η Κρήτη ανάμεσα στις 276 περιφέρειές της και η Ελλάδα ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της. Στην τελευταία στήλη δίνεται η διαφορά της σειράς τους το 2014 σε σχέση με το 2009, δηλαδή η υποβάθμισή τους μέσα στης Ε.Ε.

Από την 3η στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι το 2014 σε σχέση με το 2009 το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ στην Κρήτη και στους νομούς της καθώς και στο Σύνολο Χώρας μειώθηκε, ενώ στην Ε.Ε.28 ως σύνολο αυξήθηκε. Η μείωση στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων και στην Κρήτη ήταν μεγαλύτερη απΆ ό, τι στο Σύνολο Χώρας ενώ στους νομούς Ρεθύμνης και Λασιθίου μικρότερη.

Σε ό, τι αφορά τη μείωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ της Ελλάδας, της Κρήτης και των νομών της σε σχέση με τις μεταβολές του (μείωση ή αύξηση) στις αντίστοιχες περιοχές της Ε.Ε. 28 ως συνόλου το 2014 σχέση με το 2009, επισημαίνουμε ότι:

• Στην Ελλάδα η μείωση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που σημειώθηκε στην Κύπρο, ενώ στα 26 άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σημειώθηκε αύξηση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να υποστεί τη μεγαλύτερη υποβάθμιση κατά 9 θέσεις (από την 15η ανάμεσα στα 28 κράτη το 2009, στην 22η το 2014). Η θέση 9 άλλων κρατών υποβαθμίστηκε, ενός παρέμεινε αμετάβλητη και 10 αναβαθμίστηκε.

• Στην Κρήτη η μείωση ήταν η 4η σε ό, τι αφορά το ύψος της μείωσης που σημειώθηκε και στις 13 περιφέρειες της χώρας οι οποίες περιλαμβάνονται στις 32 από τις 276 περιφέρειες της Ε.Ε. στις οποίες σημειώθηκε μείωση, ενώ σε 243 σημειώθηκε αύξηση και σε 1 στασιμότητα. Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής μείωσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ της σε ΜΑΔ η Κρήτη «κατολίσθησε» κατά 54 θέσεις και από την 184η θέση το 2009 «κατέβηκε» στη 238η το 2014. Μεγαλύτερη από εκείνη της Κρήτη ήταν η υποβάθμιση (σε παρένθεση οι θέσεις κατά τις οποίες υποβαθμίστηκαν σε σχέση με τις 276 περιφέρειες της Ε.Ε.) των Ιόνιων Νησιών (77), της Αττικής, (76), του Νότιου Αιγαίου (76) και της Στερεάς Ελλάδας (55). Ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας η Κρήτη το 2009, με βάση το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ της, κατείχε την 4η θέση και το 2014 «κατέβηκε» στην 5η

• Σε 51 από τους 52 νομούς της χώρας σημειώθηκε μείωση και αυτοί περιλαμβάνονται στους 624 από τους 1338 νομούς της Ε.Ε.28 στους οποίους συνέβη το ίδιο και σε ένα (στο νομό Φλώρινας) σημειώθηκε αύξηση και περιλαμβάνεται στους 697 νομούς της Ε.Ε.28 στους οποίους σημειώθηκε το ίδιο, ενώ η θέση 17 νομών παρέμεινε αμετάβλητη.

Αναλυτικότερα η μείωση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ:

• Στο νομό Ηρακλείου ήταν η 12η ανάμεσα στους νομούς της χώρας στους οποίους σημειώθηκε μείωση με αποτέλεσμα να «κατεβεί» από τη 18η θέση που κατείχε το 2009 στους 52 νομούς της χώρας στην 21η το 2014 και ανάμεσα στους νομούς της Ε.Ε.28 από τη 754η το 2009 στη 1.116η το 2014 (υποβάθμιση κατά 362 θέσεις).

• Στο νομό Λασιθίου ήταν η 29η ανάμεσα στους νομούς της χώρας, αλλά παρΆ όλα αυτά από τη 17η θέση το 2009 ανάμεσα στους νομούς της χώρας «ανέβηκε» στη 16η το 2014. Ανάμεσα, όμως, στους νομούς της Ε.Ε.18 από τη 744η το 2009 «κατέβηκε» στη 1.083η το 2014 (υποβάθμιση κατά 339 θέσεις).

• Στο νομό Ρεθύμνης ήταν η 24η ανάμεσα στους νομούς της χώρας, αλλά παρά τη μείωση αυτή από τη 26η θέση το 2009 ανάμεσα στους νομούς της χώρας «ανέβηκε» στην 23η το 2014. Ανάμεσα, όμως, στους νομούς της Ε.Ε. από τη 893η θέση το 2009 «κατέβηκε» στη 1.120η το 2014 (υποβάθμιση κατά 227 θέσεις).

• Στο νομό Χανίων η μείωση ήταν η 11η ανάμεσα στους νομούς της χώρας και από τη 16η το 2009 ανάμεσα στους νομούς της χώρας «κατέβηκε» στη 17η το 2014. Ανάμεσα στους νομούς της Ε.Ε.28 από την 776η θέση το 2009 «κατέβηκε» στη 1.093η το 2014 (υποβάθμιση κατά 367 θέσεις, η μεγαλύτερη ανάμεσα στους νομούς της Κρήτης).

Μεγαλύτερη υποβάθμιση από εκείνη του νομού Χανίων υπέστησαν (σε παρένθεση οι θέσεις κατά τις οποίες υποβαθμίστηκαν σε σχέση με τους 1338 νομούς της Ε.Ε.) οι νομοί: Ζακύνθου (526), Κεφαλληνίας (521), (Ανατολικής Αττικής (493), Βοιωτίας (462), Πειραιώς Νήσων (457), Νότιου τομέα (444), Θεσσαλονίκη (390), Κέρκυρας (389), Κυκλάδων (378), Δωδεκανήσου (375).

Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φαίνεται ότι η εφαρμογή των μέτρων των 2 Μνημονίων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. έπληξε βαρύτατα τη χώρα, τους νομούς και τις περιφέρειές της. Μετά από αυτά τα τόσο σοβαρά πλήγματα είναι σαφές ότι για να επανέλθουν στη πριν από το Μνημόνια θέση τους και να αρχίσουν να τη βελτιώνουν θα απαιτηθούν πολλά χρόνια. Το πόσα, ακριβώς, θα εξαρτηθεί από τη μια μεριά από το αν και κατά πόσο θα αλλάξει η πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία σε όλα τα μέλη της Ε.Ε. και από την άλλη αν θα υπάρξουν κυβερνήσεις οι οποίες θα εφαρμόσουν με συνέπεια ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

Προσοχή! Αυτό το άρθρο έχει συνέχειες ...
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τα παρακάτω links για να τις διαβάσετε.

Η υποβάθμιση της Κρήτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ Μ
Τα μνημόνια προκάλεσαν μεγάλη υποβάθμιση της Κρήτης και των νομών της μέσα στην Ε.Ε.
Στατιστικά ¶ρθρου
Αρθογράφος:
Πατρίς

Ημερομηνία δημοσίευσης:
19/6/2017

Εκτύπωσε ¶ρθρου
Εκτύπωση ¶ρθρου

Αποστολή με email
Αποστολή με email

Προσθήκη στα bookmarks
Προσθήκη στ' Αγαπημένα

ΕλαχιστοποίησηΑναζήτηση
Αναζήτηση στις ειδήσεις του patris.gr


Πνευματικά Δικαιώματα 1998 - 2002 © Εκδόσεις Α. Μυκωνιάτη Α.Ε.Αναφορά Προβλήματος | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Ταυτότητα
Developed by WISE Advanced Solutions