ΠΑΤΡΙΣ :: Ελλάδα/Κόσμος :: Έρευνες :: Εμφάνιση άρθρου
Εθνικά Νέα Στην Ευρώπη Στον Κόσμο Προεκτάσεις Έρευνες
Περιεχόμενα
 Κρήτη
 Ελλάδα/Κόσμος
 Αθλητισμός
 Πολιτισμός & Διασκέδαση
 Επιστήμη & Τεχνολογία
 Εκπαίδευση
 Οικονομία
 Ύπαιθρος
 Προεκτάσεις
 Πληροφορίες
 Υπηρεσίες
 Αφιερώματα
 Ιστορίες με... ουρά
Ψηφοφορία
Ποια είναι η κυριότερη αιτία για την πτώση του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου και την «εξαφάνιση» του από τις επαγγελματικές κατηγορίες;
Η κακή διαχείριση από πλευράς διοικήσεων των ΠΑΕ και η μη αξιοποίηση των ταλέντων των ομάδων.
Η γενικότερη οικονομική κρίση
Η έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία
Η ανεπάρκεια ποδοσφαιρικού δυναμικού σε επίπεδο παικτών, προπονητών και παραγόντων.


Δρεττάκης: “Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετία

Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη*

Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετία 2011-2014 (αλλά σημαντικά εξασθενημένη)

Μια από τις σοβαρότερες και μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων είναι η επιτάχυνση της μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας. Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων είχαν ως συνέπεια τη συνεχή υπεροχή του συνόλου των θανάτων έναντι των γεννήσεων, δηλαδή τη φυσική μείωση του πληθυσμό την 4ετία 2011-2014, ενώ, αντίθετα, την 7ετία 2004-2010 είχε σημειωθεί υπεροχή του συνόλου των γεννήσεων έναντι του συνόλου των θανάτων, δηλαδή φυσική αύξηση του πληθυσμού.

Εκτός, όμως, από τη μεγάλη αυτή διαφορά ανάμεσα στις δύο περιόδους που προαναφέρθηκαν για το Σύνολο Χώρας, υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Τις διαφορές αυτές εξετάζουμε στο άρθρο αυτό. Για τη σύγκριση αυτή υπολογίζουμε τις μέσες ετήσιες γεννήσεις και θανάτους στην καθεμιά από τις δύο περιόδους και τη διαφορά τους, δηλαδή τη μέση ετήσια φυσική μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του πληθυσμού στην καθεμιά από τις δυο περιόδους και την ποσοστιαία μεταβολή τους. Τα σχετικά στοιχεία είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (της ΕΛΣΤΑΤ).

Στην 1η στήλη του Πίνακα δίνεται ο μέσος ετήσιος όρος των γεννήσεων στις 13 Περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας την 7ετία 2004-2010, στη 2η την 4ετία 2011-014 και στην 3η η ποσοστιαία μεταβολή τους. Στις τρείς επόμενες στήλες δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους όρους των θανάτων και την ποσοστιαία μεταβολή τους και στις τρεις τελευταίες η μέση ετήσια διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις και η ποσοστιαία μεταβολή τους.

Στις τρεις στήλες του πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους όρους των θανάτων και την ποσοστιαία μεταβολή τους και στις τρεις τελευταίες η μέση ετήσια διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις και η ποσοστιαία μεταβολή τους.Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι την τετραετία 2011-2014 σε σχέση με την επταετία 2004-2010:

- Οι μέσες ετήσιες γεννήσεις (βλέπε 3η στήλη του Πίνακα) μειώθηκαν σε όλες τις περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας. Η μεγαλύτερη μείωση (πάνω από 15,0%) σημειώθηκε στη Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία και η μικρότερη στο Νότιο Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο(κάτω από 8%). Στο Σύνολο Χώρας την 4ετία 2011-2014 οι γεννήσεις ήταν κατά 14.325 λιγότερες κατά μέσο όρο το χρόνο απΆ ό, τι 7ετία 2004-2010.

-Οι μέσοι ετήσιοι θάνατοι (βλέπε 6η στήλη) αυξήθηκαν σε 12 Περιφέρειες και μειώθηκαν σε 1 (το Βόρειο Αιγαίο). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία και στο Νότιο Αιγαίο (πάνω από 8%) και η μικρότερη στα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και τα Δυτική Ελλάδα (κάτω απόν 2%). Στο Σύνολο Χώρας την 4ετία 2011-2014 οι θάνατοι ήταν κατά 6.071 περισσότεροι κατά μέσο όρο το χρόνο απΆ ό, τι την 7ετία 2004-2010 .

-Την 4ετία 2011-2014 σημειώθηκε φυσική μείωση του πληθυσμού και σε 11 περιφέρειες, ενώ στην 7ετία 2004-2010 αυτό συνέβαινε μόνο σε 9. Πιο συγκεκριμένα ενώ την 7ετία 2004-2010 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους στην Κεντρική Μακεδονία, στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ την 4ετία 2011-2014 αυτό συνέβη μόνο στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, αλλά και στις δύο αυτές Περιφέρειες η φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν κατά πολύ μειωμένη την 4ετία 2011-2014 σε σύγκριση με την 7ετία 2004-2010. Η μεγαλύτερη αύξηση της φυσικής μείωσης του πληθυσμού σημειώθηκε στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (υπερτετραπλασιάστηκε) και η μικρότερη στο Βόρειο Αιγαίο (διπλασιάστηκε). Στο Σύνολο Χώρας ενώ την 7ετία 2004-2010 σημειώθηκε φυσική αύξηση του πληθυσμού κατά 5.341, την 4ετία 2011-2014 σημειώθηκε σχεδόν τριπλάσια φυσική μείωσή κατά 15.055 κατά μέσο όρο το χρόνο.

Από την ανάλυση αυτήν φαίνεται ότι λόγω των μέτρων των Μνημονίων μειώθηκαν οι γεννήσεις τόσο εξαιτίας της μείωσης των γάμων όσο της αδυναμίας των ζευγαριών που, ενώ θέλουν να κάνουν παιδιά, η οικονομική τους κατάσταση δεν τους το επιτρέπει λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης ή ανεπαρκών εισοδημάτων. Για τους ίδιους λόγους ζευγάρια που έχουν παιδιά και θέλουν να κάνουν και άλλα, αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή. Μία επιπλέον αιτία για τη μείωση των γεννήσεων είναι η, για τους ίδιους λόγους μετανάστευση νέων προσοντούχων Ελλήνων καθώς και η επιστροφή αλλοδαπών οικογενειών (στους αλλοδαπούς η ανεργία είναι υψηλότερη απΆ ό, τι στους Έλληνες) στις πατρίδες τους.

Για τους ίδιους οικονομικούς λόγους έχει επιδεινωθεί η υγεία του πληθυσμού, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και ένα ποσοστό του αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, με αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων (ιδιαίτερα ανησυχητική είναι ή αύξηση των αυτοκτονιών λόγω οικονομικών προβλημάτων).

Η τέλεια αδιαφορία για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είχαν επιδείξει όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι και το 2009 είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωσή του, όπως φαίνεται και από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων σε 9 περιφέρειες πριν επιβληθούν τα Μνημόνια στη χώρα την 7ετία 2004-2010 (είχε προηγηθεί η μείωση των γεννήσεων από το 1981 και μετά). ΠαρΆ όλα, αυτά, όμως, λόγω των γεννήσεων από αλλοδαπές, οι γεννήσεις στο Σύνολο Χώρας την 7ετία 2004-2010 ξεπερνούσαν τους θανάτους ενώ στη μνημονιακή 4ετία 2011-2014 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις τόσο από Ελληνίδες όσο και από αλλοδαπές. Οι μνημονιακές, κυβερνήσεις, με την πιστή εκτέλεση των εντολών των δανειστών μας, ξεπέρασαν όλες τις προηγούμενες σε σκληρότητα και αναλγησία, απέναντι σε οικογένειες με παιδιά και περισσότερο στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε εδώ και 40 σχεδόν χρόνια ότι η εγκληματική στάση όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων απέναντι στο δημογραφικό, το υπΆ αριθμό ένα εθνικό μας πρόβλημα, αποδυναμώνει δημογραφικά την πατρίδα μας λόγω μείωσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της, μείωσης που επιδεινώθηκε με τη μετανάστευση άνεργων προσοντούχων νέων τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και την Αυστραλία. Αν δεν ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα και, αντίθετα, συνεχιστεί αυτή η πολιτική, το ήδη ζοφερό δημογραφικό μέλλον της πατρίδας μας θα γίνει ζοφερότερο λόγω της ταχύτερης γήρανσης του πληθυσμού, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του Τόπου.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Προσοχή! Αυτό το άρθρο έχει συνέχειες ...
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τα παρακάτω links για να τις διαβάσετε.

Δρεττάκης: “Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετία
Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετία 2011-2014
Στατιστικά ¶ρθρου
Αρθογράφος:
Πατρίς

Ημερομηνία δημοσίευσης:
20/11/2015

Εκτύπωσε ¶ρθρου
Εκτύπωση ¶ρθρου

Αποστολή με email
Αποστολή με email

Προσθήκη στα bookmarks
Προσθήκη στ' Αγαπημένα

ΕλαχιστοποίησηΑναζήτηση
Αναζήτηση στις ειδήσεις του patris.gr


Πνευματικά Δικαιώματα 1998 - 2002 © Εκδόσεις Α. Μυκωνιάτη Α.Ε.Αναφορά Προβλήματος | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Ταυτότητα
Developed by WISE Advanced Solutions